دبستان ره آورد
دبستان ره آورد

مشاهده مقاله
جشن تکلیف
جشن تکلیف

مشاهده مقاله
باشگاه ورزشی
باشگاه ورزشی

مشاهده مقاله
برگزاری جلسه مشاوره خانواده با حضور دکتر فقیر پور
برگزاری جلسه مشاوره خانواده با حضور دکتر فقیر پور

برگزاری جلسه مشاوره خانواده با حضور دکتر فقیر پور

مشاهده مقاله
مراسم اربعین حسینی و جشن قران
مراسم اربعین حسینی و جشن قران

مراسم اربعین حسینی و جشن قران روز سه شنبه

مشاهده مقاله
اهدا کارت حضور غیاب
اهدا کارت حضور غیاب

اهدا کارت حضور غیاب  از  فردا به دانش اموزان

مشاهده مقاله