درباره مدرسه ما

دارای کلاسهای فوق برنامه و مجهز به کلاس های هوشمند
افتخار آفرینی در زمینه های قرانی و ورزشی و جشنواره جابر بن حیان
دارای برنامه مدون اموزشی ، پرورشی
برگزاری اردوهای علمی و تفریحی
آزمون های پیشرفت تحصیلی
ارتباط مستمر اولیا و مربیان
مجهز به دستگاه حضور و غیاب انلاین جهت ورود و خروج دانش اموزان
استفاده از روشهای نوین در تدریس
مجهز به دوربین مدار بسته